ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Наша Політика конфіденційності була оновлена 4 березня 2019 року. Ми визнаємо важливість захисту Ваших персональних даних та вважаємо своїм першочерговим завданням забезпечити їх конфіденційність.

У даному документі Ви знайдете інформацію щодо обробки Ваших персональних даних, пов’язаних з програмними продуктами та сервісами (Електронний журнал/Електронний щоденник та інструменти взаємодії між учнями, педагогами і батьками тощо) інформаційно-комунікаційної системи «Єдина школа» (надалі - система «Єдина школа»), які розроблені ТОВ "ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ" (надалі - Компанія) та надаються для використання в закладах загальної середньої освіти.

Ця Політика поширюється на всю інформацію, яку Компанія може отримати про Користувача під час використання ним будь-яких її продуктів та сервісів системи «Єдина школа».

Нижче описані основні елементи Політики конфіденційності, що застосовується під час роботи з системою «Єдина школа» (які дані ми збираємо, з якою метою ми це робимо, як ми їх використовуємо, як комунікуємо у разі виникнення питань щодо обробки персональних даних).

Будь ласка, знайдіть хвилинку, ознайомтеся з положеннями Політики конфіденційності та зв'яжіться з нами, якщо у Вас виникли питання.

Використовуючи продукти та сервіси системи «Єдина школа», Ви погоджуєтеся на збір і використання інформації на умовах, зазначених нижче в Політиці конфіденційності. Якщо Ви не згодні дотримуватися цієї Політики конфіденційності, будь ласка, утримайтеся від використання, або негайно припиніть використання наших продуктів та сервісів.

Загальні питання.

Найважливішою умовою реалізації цілей системи «Єдина школа» є забезпечення необхідного і достатнього рівня інформаційної безпеки персональних даних і технологічних процесів, в рамках яких вони обробляються. Компанія зобов’язується охороняти Ваші персональні дані для того, щоб запобігти їх зловживанням. У Політиці конфіденційності окреслено способи, якими Компанія обробляє надані Вами персональні дані при використанні продуктів та сервісів системи «Єдина школа», у т.ч. які ми пропонуємо для мобільних пристроїв.

Якщо ми просимо Вас надати певну інформацію, що ідентифікує Вас під час використання продуктів та сервісів системи «Єдина школа», то ця інформація буде використовуватись виключно у відповідності з Політикою конфіденційності та/або нашою Угодою користувача.

Політика конфіденційності є загальнодоступною і розміщується на сайті системи «Єдина школа» http://eschool-ua.com. Під час розробки Політики конфіденційності враховувалися Ваші потреби, тому дуже важливо, щоб Ви в повній мірі розуміли нашу політику обробки особистої інформації, а також були повністю впевнені в тому, що саме Ви контролюєте інформацію, надану Компанії. У Політиці конфіденційності нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

Володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює їх склад та процедури обробки, якщо інше не визначено законом (суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними).

Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей чи сукупності відомостей про фізичну особу, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

Користувач – фізична особа, що зареєструвала профіль у системі «Єдина школа» за кодом-запрошенням (початковим логіном та паролем), з подальшою можливістю змінити логін та пароль, а також погодилася з умовами даної Політики конфіденційності та Угоди користувача

Обробка персональних даних – представляє дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем

Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних (суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними).

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця. У разі, якщо в обов’язках та умовах не зазначена інша особа, відповідальність за захист даних несе Компанія (суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними).

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Cookies - невеликий фрагмент даних, який кожен раз при спробі відкрити сторінку сайту/сервісу веб-клієнт або веб-браузер пересилає веб-серверу в HTTP-запиті і який зберігається на електронному носії Користувача (комп’ютері або мобільному пристрої).

IP-адреса («адреса Інтернет-протоколу») – ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, побудованих з використанням протоколу TCP/IP.

Участь у системі «Єдина школа».

Участь у системі є добровільною та регулюється цією Політикою конфіденційності.

Кожний заклад освіти, ґрунтуючись на бажанні батьків, укладає в письмовій формі з Компанією відповідний договір про співпрацю та власноруч додає у систему облікові записи батьків та дітей.

Компанія пропонує закладам освіти отримувати згоду батьків на участь у системі «Єдина школа», однак з урахуванням автономії кожна школа самостійно приймає рішення щодо своєї діяльності, регулюючи відносини з учасниками освітнього процесу в порядку та межах, визначених законом. Компанія не несе відповідальності за відносини школи з батьками та їх документальне оформлення в рамках використання системи «Єдина школа».

У систему «Єдина школа» додаються номер телефону та ім’я користувача, які потрібні для внутрішнього обліку школи при роботі з системою. Додане ім’я користувача може бути довільним та номер мобільного телефону - знеособленим. У випадку додавання школою знеособлених даних на вимогу учасників системи, ці дані не будуть вважатися персональними даними.

Для доступу до сервісів системи «Єдина школа» суб’єкт персональних даних має зареєструвати свій персональний обліковий запис увійшовши в систему спочатку за кодом-запрошенням, що отримується в закладі освіти (початковий логін та пароль), з подальшою можливістю змінити свій логін та пароль, та обов’язково погодитись з умовами цієї Політики та Угоди Користувача.

Користувачі несуть персональну відповідальність за всі дії, які вони здійснюють під час створення та використання персонального облікового запису. Наполегливо рекомендуємо не розголошувати логін/пароль доступу до Вашого персонального облікового запису стороннім особам, а також не використовувати його на інших веб-ресурсах. Якщо Вам стало відомо про компрометацію логін/пароль або несанкціоновані дії з використанням Вашого облікового запису просимо терміново повідомити Компанію.

Зазначення Користувачем у своєму обліковому запису номеру мобільного телефону та адреси електронної пошти підтверджує його згоду на отримання від Компанії cмс- повідомлень, push-повідомлень та повідомлень електронною поштою. Компанія залишає за собою право проводити інформаційні розсилки, використовуючи зібрані вказаним способом електронні поштові адреси користувачів. Користувач може відмовитися від отримання повідомлень Компанії, натиснувши на посилання «Відмовитися від розсилки».

Яке законодавство регулює обробку моїх персональних даних?

Порядок обробки та захисту персональних даних регулюється Законом України «Про захист персональних даних», від 1 червня 2010 р. № № 2297 (з подальшими змінами та доповненнями) та іншими законодавчими актами України. При цьому, були взяті до уваги положення Регламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (GDPR).

На основі чого здійснюється обробка моїх персональних даних?

Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних, за винятком випадків, коли така згода не вимагається законодавством. Підставами для обробки персональних даних можуть бути також: дозвіл, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень; договір на користь суб’єкта персональних даних, захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних; необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, передбаченого законом; інші підстави визначені законодавством. Згода суб’єкта на обробку його персональних даних повинна бути добровільною та інформованою, може надаватися у письмовій або електронній формі. Підтвердження надання суб’єктом згоди на обробку його персональних даних, зберігаються володільцем впродовж часу обробки таких даних.

Обробка персональних даних в системі «Єдина школа» здійснюється для конкретних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних та за умови надання ним (суб'єктом) однозначної згоди на обробку таких даних. Ця однозначна згода надається суб'єктом персональних даних у момент першої авторизації в системі «Єдина школа» шляхом натискання кнопки «погодження з правилами системи» (Політикою конфіденційності та Угодою користувача).

Яка мета обробки моїх персональних даних?

Обробка персональних даних користувача обмежується досягненням конкретної, заздалегідь визначеної і законної мети. Склад та зміст персональних даних є відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно мети їх обробки.

Система «Єдина школа» розроблена з метою підвищення якості освітнього процесу шляхом введення Електронного журналу/Електронного щоденника, автоматизованого on-line моніторингу успішності учнів, запровадження нових форм співпраці учня, вчителя і батьків, створення електронного документообігу освітнього закладу, забезпечення роботи електронної бази учнів закладу освіти, що формується з використанням системи «Єдина школа».

Ваші персональні дані будуть оброблятися для забезпечення доступу до продуктів та сервісів системи «Єдина школа», у т.ч. її мобільних додатків, зокрема з цією метою Компанією буде здійснюватися:

У якому обсязі будуть оброблятися мої персональні дані?

Для можливості використання наших продуктів та сервісів, ми запитуємо у Вас особисту інформацію, необхідну для їх надання. Якщо особиста інформація не буде представлена належним чином, то надання продуктів та сервісів Компанії може бути неможливим. Ми збираємо лише ту інформацію, яка необхідна для прямо означених та законних цілей. Ваші персональні дані будуть оброблятися у тому обсязі, який ми отримали від Вас чи від володільця /розпорядника персональних даних в межах, необхідних для досягнення вищевказаної мети.

Які персональні дані, будуть збиратися та оброблятися?

Ми можемо збирати наступну персональну чи знеособлену інформацію:

Інформація, що обов'язкова для користування сервісами, позначається особливим чином – зірочкою «*». Інша інформація надається Користувачем на його розсуд. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сервісів системи «Єдина школа».

За який проміжок часу будуть оброблятися мої персональні дані?

Згідно законодавства персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки (не довше, ніж це передбачено законодавством у сфері архівної справи та діловодства).

Ваші персональні дані будуть оброблятися після Вашої згоди про їх обробку до моменту завершення мети їх обробки або відмови від користування продуктами та сервісами системи «Єдина школа».

Строк зберігання електронних документів в системі «Єдина школа» визначається згідно зі встановленими законодавством України строками архівного зберігання відповідних документів у паперовому вигляді, після чого персональні дані підлягають знищенню в установленому порядку.

Чи потрібно оновлювати персональні дані в системі «Єдина школа» у разі їх зміни?

Згідно законодавства персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в міру потреби, визначеної метою їх обробки. Володільці чи розпорядники персональних даних зобов'язані вносити зміни до персональних даних на підставі вмотивованої письмової вимоги суб'єкта персональних даних. У разі зміни Ваших персональних даних ми просимо Вас надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію.

Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не здійснює контроль за його дієздатністю. Однак ми виходимо з того, що Користувач правоздатний і дієздатний, а також підтримує інформацію в актуальному стані.

Які особи мають доступ до моїх персональних даних?

До Ваших персональних даних мають доступ:

Як я можу зв’язатися з особами, які мають доступ до моїх персональних даних?

Для керування особистою інформацією Ви можете зв’язатись із закладом освіти (вашим класним керівником), місцевим Департаментом освіти (у разі визначення його розпорядником персональних даних та/чи третьою особою), або з нами - шляхом звернення в Службу підтримки на web-сайті системи «Єдина школа» http://eschool-ua.com чи надсилання e-mail на адресу: tatl.echool@gmail.com. З метою підвищення якості послуг та ведення обліку виконання наших зобов’язань, здійснюється моніторинг усіх повідомлень в системі «Єдина школа».

Чи може бути передана моя особиста інформація третім особам?

Компанія за жодних обставин не розголошує, не продає і не віддає в користування особисту інформацію користувачів третім особам. Компанія може доручити обробку персональних даних третім особам виключно з метою реалізації своїх прав і обов'язків щодо суб'єкта персональних даних, а також з дотриманням умов, визначених законодавством. Компанія може звертатись до послуг інших фізичних та юридичних осіб, зокрема для розробки додаткових сервісів, їх адміністрування та обслуговування, здійснення заходів безпеки, проведення маркетингових досліджень. Такі компанії (треті особи) отримують доступ лише до тієї інформації, яка необхідна для виконання покладених завдань, пов’язаних з послугою, що надається.

В рамках системи «Єдина школа» Ваша особиста інформація може надаватися лише тим особам, які безпосередньо задіяні у забезпеченні роботи Електронного журналу/Електронного щоденника та електронної бази учнів закладу освіти, що формується з використанням інформаційних технологій «Єдина школа» та/чи у випадках, прямо передбачених законодавством України.

Ми гарантуємо використання переданої інформації виключно для надання конкретно визначених послуг або для використання у статистичних звітах (крім випадків передбачених законодавством, зокрема у зв’язку з розпорядженням суду, захистом законних Ваших прав та власності тощо). Компанія не провадить транскордонної передачі персональних даних.

Яким чином забезпечується захист моїх персональних даних?

Компанія вживає заходи щодо забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки, зокрема адміністративні, технічні та фізичні засоби безпеки, спрямовані на запобігання випадкової, незаконної або несанкціонованої обробки (знищення, видалення, втрати, несанкціонованої зміни, доступу, розкриття, неналежного використання). Перелік і склад заходів визначається з урахуванням законодавства у сферах захисту персональних даних та інформаційної безпеки. Компанія призначає особу, відповідальну за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних; розробляє порядок та рівень доступу до персональних даних своїх працівників, здійснює автоматичне фіксування обліку операцій щодо обробки персональних даних; розробляє план дій на випадок несанкціонованого доступу до таких даних, пошкодження технічного обладнання, надзвичайних ситуацій тощо. Персонал Компанії несе відповідальність за незаконні дії з даними користувачів та дає письмове зобов’язання про їх нерозголошення (у т.ч. після звільнення). Працівники мають доступ лише до даних, які необхідні у зв’язку з виконанням ними професійних, службових або трудових обов’язків.

В рамках «Єдиної школи» вся Ваша персональна інформація захищається спеціальними технологіями: щодо безпечного дизайну та архітектури програмного забезпечення, захищеної бази даних, захисту веб-з'єднань користувачів та суворого контролю серверів, постійного оновлення заходів безпеки на хмарних серверах зі спеціальними і мінімальними налаштуваннями для обмеження кількості служб, забезпеченням мережевого захисту тощо. Забезпечується резервне копіювання та аварійне відновлення даних шляхом зберігання 14 повних резервних копій бази даних строком до 3 місяців (копії реплікуються та зберігаються мінімум у 2-ох різних дата центрах).

Паролі користувачів захищені стандартним шифруванням, а дані завжди передаються по захищеному протоколу. Служба підтримки не має доступу до вашого паролю і не може відновити його для Вас (єдиний варіант при втраті — це скидання паролю). Компанія максимально поважає конфіденційність користувачів, надаючи Службі підтримки право доступу лише до тих файлів і налаштувань, які необхідні для діагностики та вирішення проблем, з використанням спеціальних облікових даних працівників Служби, що фіксується в системі та підвищує безпеку.

Компанія періодично оновлює заходи безпеки, проводить перевірку системи на предмети “слабих місць” для зменшення ризику атак третіх осіб, здійснює заходи для запобігання несанкціонованого доступу до інформації (внесення змін/розголошення чи знищення).

Ми цінуємо Вашу довіру у наданні нам Вашої персональної інформації, тому прагнемо використовувати комерційно прийнятні засоби її захисту. Але ПАМ’ЯТАЙТЕ, що об'єктивно неможливо на 100% гарантувати, що третя особа не зможе отримати доступ до Вашої особистої інформації. Тому, кожен користувач також несе відповідальність за збереження в секреті унікального пароля та іншої інформації у своєму профілі, а також здійснення постійного контролю доступу до свого облікового запису.

Чи потрібно мені надавати персональні дані? Мої дії, якщо я не хочу цього робити?

Свої особисті дані Ви надаєте лише добровільно. Ви не зобов’язані її надавати чи надавати достовірну інформацію. Надана інформація може бути знеособленою, що не порушує правил користування системою «Єдина школа». Однак, надання даних – одна з умов можливості користування продуктами та сервісами системи «Єдина школа». З відмовою від надання нам даних (як персональних так і знеособлених даних) Ви втратите можливість роботи в системі.

Яким чином та коли я можу відмовитись від обробки персональних даних?

У відповідності до законодавства, Користувач має право відкликати будь-яку згоду, надану нам раніше, або в будь-який час на законних підставах заперечити проти обробки своїх особистих даних. Ми врахуємо таке рішення для всіх подальших дій. Для реалізації зазначеного права Ви маєте звернутися до нас в будь-який час електронним листом з вмотивованою вимогою щодо заборони обробки своїх персональних даних або зміни їх складу/змісту на адресу: tatl.echool@gmail.com.

Відкликання згоди на обробку персональних даних без зазначення мотивів, можливе у разі якщо Ваша згода є єдиною підставою для такої обробки. ПАМ’ЯТАЙТЕ, що у деяких випадках, це може призвести до неможливості користування окремими продуктами /сервісами системи «Єдина школа».

Політика використання файлів Cookies.

Сookies - невеликий обсяг даних, що відсилається сайтом/сервісом та зберігається браузером Вашого електронного носія з метою підвищення ефективності їх використання, пристосування їх вмісту до Ваших потреб, а також зручності використання інтернет сторінок, які Ви раніше відвідували. У cookies міститься інформація, необхідна для збереження налаштувань Користувача і отримання статистичних даних відвідування сайту/сервісу. Ця інформація дозволяє відстежувати Вашу активність. Ми використовуємо cookies лише з технічною метою, вони не записують адресу електронної пошти, не зберігають/використовують особисту інформацію, не можуть ідентифікувати Вас як особу і зв’язати Ваші дані з іншими даними системи.

Щоб переглядати інформацію сайту/сервісів Ви можете налаштувати свій браузер так, щоб він не приймав cookies або сповіщав про їх надсилання (заблокувати їх чи видалити у налаштуваннях, повністю або частково заборонити використання). Проте, зверніть увагу, що без cookies-файлів Ви не зможете користуватися окремими функціями нашого сайту або сервісів. Якщо хочете дізнатися більше про налаштування cookies, скористайтеся інструкцією Вашого браузера. Якщо у Вашому браузері дозволено використання cookies, припускаємо, що Ви погоджуєтесь використовувати cookies і на наших серверах.

Які мої права, як суб’єкта персональних даних?

Суб’єкт персональних даних має право:

Суб’єкт персональних даних має інші права, викладені в законодавстві України щодо захисту персональних даних.

Скасування згоди на обробку даних не впливає на обробку даних, якщо вони обробляються на основі іншої правової підстави (у т.ч. в рамках виконання договорів, юридичних зобов’язань чи з інших причин, передбачених законодавством України).

Посилання на інші сайти.

Інформація, що мститься у наших продуктах та мобільних додатках, може містити посилання на інші інтернет-ресурси (сервіси, сайти). На сайтах цих ресурсів у Користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація. Зверніть увагу, що Компанія не контролює та не несе відповідальності за зміст цих сайтів або їх політику конфіденційності, а також за дані, які можуть зберігатися на таких сайтах. Відносини Користувача і третіх осіб щодо забезпечення конфіденційності персональних даних регулюються Користувачем і цими третіми особами самостійно, тому рекомендуємо Вам ознайомлюватися з політикою у кожному окремому випадку.

Зміни в Політиці конфіденційності.

Компанія має право змінювати цю Політику конфіденційності. При внесенні змін в актуальній редакції вказується дата останнього оновлення. Будь-які зміни, внесені в нашу Політику конфіденційності в майбутньому, будуть оприлюднені на нашому сайті, тому рекомендуємо періодично переглядати його та знайомитися зі змінами.

Зворотній зв'язок. Питання і пропозиції.

Наша основна мета — це найкращі умови для всіх Користувачів. Якщо Компанія не змогла задовольнити Ваші очікування або якщо Ви бажаєте подати скаргу у зв'язку з нашими процедурами захисту та використанням конфіденційних даних, просимо повідомити про це шляхом звернення до нашої Служби підтримки на web-сайті системи «Єдина школа» http://eschool-ua.com/ чи надсилання електронного листа на адресу tatl.echool@gmail.com

Для формування відповіді на Ваш запит, просимо зазначати повну інформацію про проблемне питання. Компанія буде намагатися в розумні строки відповідати на всі запити і скарги.

Контактна інформація.

ТОВ "ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ" є оператором системи «Єдина школа»

Ідентифікаційний номер 42761739

Місцезнаходження: м. Київ, 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50

Телефон Служби підтримки: + 38 073 011 01 11

Ел.пошта: tatl.echool@gmail.com

Web-сайт системи «Єдина школа» http://eschool-ua.com

КОРИСТУВАЧ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ СЕРВІСИ СИСТЕМИ «ЄДИНА ШКОЛА», ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ОЗНАЙОМЛЕНИЙ І ЗГІДНИЙ З ЦІЄЮ ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА УМОВАМИ ОБРОБКИ ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.